Projectleiding bij het verbeteren van productieprocessen

“Met professionele begeleiding bent u zeker van een optimaal resultaat”.

Door de juiste vragen te stellen en gesprekken te leiden, bedenken medewerkers zelf de slimste oplossingen, en staan ze achter de veranderingen in hun werk. Met projectleiding van Organad vertalen uw medewerkers de verbeterkansen en het stappenplan uit ons advies in een project met optimaal resultaat.

Hoe lang het verbetertraject duurt ligt aan de omvang van uw vraagstuk en aan de oorzaak waarmee het vraagstuk in het bedrijf is verankerd. Maar 1 ding is zeker. U bereikt:

  • Betere kwaliteit
  • Snellere doorlooptijden
  • Lagere kostprijs
  • Hogere klantwaarde
  • Continue focus op productieverbeteringen

U heeft ons niet meer nodig

Met onze projectleiding bent u verzekerd van een beter en blijvend resultaat van uw inspanningen. Medewerkers leren zelf verbeterkansen te zien en op te pakken. Dit wordt een normaal onderdeel van hun dagelijks werk. U heeft ons niet meer nodig.

Wilt u productieprocessen continu blijven optimaliseren? Leer medewerkers zelf verbeterkansen identificeren en oppakken.

Veelgestelde vragen

Hoe snel kan Organad ons helpen?

Nu. Direct. Stel uw vraag via de website en u ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie. Hierna volgen wij uw vraagstelling op. Zonodig kan er binnen 7 werkdagen een adviesgesprek plaatsvinden.

Waarom zou ik voor Organad kiezen?

Wij zijn er zeker van dat onze unieke aanpak goed aansluit bij uw bedrijfscultuur. Bij de beleving van de MKB-industrie sector tot ca. 100 fte’s. Leg ons uw vraag voor en nodig ons uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. U zult direct ervaren waarom u voor Organad zou kiezen.

Welke aanpak hanteert Organad?

Analyse en advies, projectleiding en workshops en trainingen, zijn de drie pijlers van Organad. Aandacht voor deze drie pijlers waarborgt de beste resultaten. Wij zullen altijd inspelen op de cultuur van uw bedrijf, de specifieke omstandigheden en het kennisniveau van de medewerkers.

Op de achtergrond worden gerenommeerde technieken gebruikt. Lean, Six Sigma, Scrum en Enterprice Engineering zijn een vanzelfsprekendheid.  De technieken zijn belangrijk, maar niet leidend. De kennis en ervaring  van Organad in combinatie met de vaardigheid om deze technieken te vertalen naar de heersende bedrijfscultuur maakt de aanpak van Organad sterk.

Hoe weet ik dat ik met Organad de juiste deskundigheid in huis haal?

Dit kunt u vooraf niet weten, want gedurende een traject kan de vraagbehoefte veranderen. Organad is zich bewust van haar grenzen. Binnen het netwerk van Organad zijn er weinig vragen waarbij wij u niet verder kunnen helpen. Een professionele doorverwijzing kan hier ook toe behoren.

Leg uw vraag gerust bij ons neer en vraag ons om een vrijblijvend adviesgesprek. Wij zullen dan aantonen dat wij de juiste deskundigheid in huis hebben of kunnen u in contact brengen met de juiste deskundigheid.

Werkt Organad met LSS en soortgelijke technieken?

Ja. Organad maakt gebruik van de principes van bijvoorbeeld Lean, Six Sigma, Enterprise Engineering en zo nodig Scrum. Dit is de beste garantie voor een gestructureerde aanpak met de hoogste kans op goed resultaat. Echter…. De toepassing van deze technieken kan op veel weerstand stuiten als dit niet aansluit bij de bedrijfscultuur. Deze vertaalslag, het inpassen van deze technieken in uw bedrijfscultuur, is één van de krachten van Organad. Wij zijn sterk in het toepassen van deze technieken zonder dat dit botst met uw bedrijfscultuur.

Hoe kan Organad zo snel het probleem in beeld krijgen?

Iedereen kent zijn vak. De juiste vragen stellen levert de juiste antwoorden op. Eenvoudiger is het niet. 2 uur moet genoeg zijn.

Vindt Organad wel de echte oorzaak van een probleem?

Ja, zeker. Organad gaat de diepte in. Wat is de oorzaak achter de oorzaak? Dit wilt u weten, wij dus ook. In 2 uur moet dit helder zijn.

Geeft Organad resultaatgarantie?

Nee, dit zullen wij nooit doen.  Er zijn veel factoren waar Organad geen invloed op kan uitoefenen. Resultaatgarantie geven is daardoor niet realistisch.

Organad werkt samen met u naarrhet gewenste resultaat en spant zich tot het uiterste hiervoor in. De inbreng van Organad maakt de kans van slagen groot en verbetert het resultaat in belangrijke mate.

De investering die u gaat doen is fors. De opbrengsten zijn vele malen groter. Jaar op jaar. Dit is voor u het resultaat.

Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan