Workshops en trainingen

“Iedereen in het bedrijf zou het – binnen zijn of haar functie – moeten kunnen toepassen.”

 Een steun in de rug door middel van een workshop of training kan veel betekenen als het gaat om verbeteringen te onderkennen en op te pakken.  De workshops die Organad organiseert zijn gericht op directe oplossingen en ” hands on”. Organad  werk er aan om  u en uw medewerkers in staat te stellen om verbeteringen te zien en op te pakken.

Workshops zijn een onderdeel van ieder verbetertraject. Workshops maken deel uit van het opleidingsplan binnen uw bedrijf.  De unieke omstandigheden van ieder bedrijf bepalen de inhoud van een workshop. Maatwerk dus dat  effectiviteit garandeert.

Opleidingen worden naar behoefte en op verzoek verzorgt. Organad is zelf geen opleidingsinstituut.  Door ervaring wordt snel doorzien welke kennis- of vaardigheidsbehoefte er is. Organad speelt hierop in met eigen workshops of met trainingen die aangeboden worden door onze partners.

Voordat alles lekker loopt valt er nog veel te doen.  Analyse van wat er speelt, Advies hoe dit aangepakt moet worden, projeten om verbeteringen in gang te zetten.  Betrokken, gemotiveerde en pro-atieve medewerkers. Ga er maar aan staan.

Welke kant moeten we op? Hoe pakken we dit aan? Wat wordt het eindresultaat? Hoe lang gaat dit duren?  Én: willen we dit eigenlijk echt? 

Hoe lang het duurt om een effectieve oplossing toe te passen ligt aan de omvang van het vraagstuk en aan de oorzaak waarmee het vraagstuk in het bedrijf is verankert.  

Uw uitdaging kan opgelost worden. Het rendement zal beduidend zijn. Waarom langer wachten?  Een eerste sessie van 2 uur met sleutelfuncionarissen geeft duidelijkheid.

Organad kan u van dienst zijn en wil dit graag. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek waarbij we  zullen ingaan op de aard en omvang  van uw vraagstelling.

Veelgestelde vragen

Hoe snel kan Organad ons helpen?

Nu. Direct. Stel uw vraag via de website en u ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie. Hierna volgen wij uw vraagstelling op. Zonodig kan er binnen 7 werkdagen een adviesgesprek plaatsvinden.

Waarom zou ik voor Organad kiezen?

Wij zijn er zeker van dat onze unieke aanpak goed aansluit bij uw bedrijfscultuur. Bij de beleving van de MKB-industrie sector tot ca. 100 fte’s. Leg ons uw vraag voor en nodig ons uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. U zult direct ervaren waarom u voor Organad zou kiezen.

Welke aanpak hanteert Organad?

Analyse en advies, projectleiding en workshops en trainingen, zijn de drie pijlers van Organad. Aandacht voor deze drie pijlers waarborgt de beste resultaten. Wij zullen altijd inspelen op de cultuur van uw bedrijf, de specifieke omstandigheden en het kennisniveau van de medewerkers.

Op de achtergrond worden gerenommeerde technieken gebruikt. Lean, Six Sigma, Scrum en Enterprice Engineering zijn een vanzelfsprekendheid.  De technieken zijn belangrijk, maar niet leidend. De kennis en ervaring  van Organad in combinatie met de vaardigheid om deze technieken te vertalen naar de heersende bedrijfscultuur maakt de aanpak van Organad sterk.

Hoe weet ik dat ik met Organad de juiste deskundigheid in huis haal?

Dit kunt u vooraf niet weten, want gedurende een traject kan de vraagbehoefte veranderen. Organad is zich bewust van haar grenzen. Binnen het netwerk van Organad zijn er weinig vragen waarbij wij u niet verder kunnen helpen. Een professionele doorverwijzing kan hier ook toe behoren.

Leg uw vraag gerust bij ons neer en vraag ons om een vrijblijvend adviesgesprek. Wij zullen dan aantonen dat wij de juiste deskundigheid in huis hebben of kunnen u in contact brengen met de juiste deskundigheid.

Werkt Organad met LSS en soortgelijke technieken?

Ja. Organad maakt gebruik van de principes van bijvoorbeeld Lean, Six Sigma, Enterprise Engineering en zo nodig Scrum. Dit is de beste garantie voor een gestructureerde aanpak met de hoogste kans op goed resultaat. Echter…. De toepassing van deze technieken kan op veel weerstand stuiten als dit niet aansluit bij de bedrijfscultuur. Deze vertaalslag, het inpassen van deze technieken in uw bedrijfscultuur, is één van de krachten van Organad. Wij zijn sterk in het toepassen van deze technieken zonder dat dit botst met uw bedrijfscultuur.

Hoe kan Organad zo snel het probleem in beeld krijgen?

Iedereen kent zijn vak. De juiste vragen stellen levert de juiste antwoorden op. Eenvoudiger is het niet. 2 uur moet genoeg zijn.

Vindt Organad wel de echte oorzaak van een probleem?

Ja, zeker. Organad gaat de diepte in. Wat is de oorzaak achter de oorzaak? Dit wilt u weten, wij dus ook. In 2 uur moet dit helder zijn.

 

Geeft Organad resultaatgarantie?

Nee, dit zullen wij nooit doen.  Er zijn veel factoren waar Organad geen invloed op kan uitoefenen. Resultaatgarantie geven is daardoor niet realistisch.

Organad werkt samen met u naarrhet gewenste resultaat en spant zich tot het uiterste hiervoor in. De inbreng van Organad maakt de kans van slagen groot en verbetert het resultaat in belangrijke mate.

De investering die u gaat doen is fors. De opbrengsten zijn vele malen groter. Jaar op jaar. Dit is voor u het resultaat.

Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan

11 + 11 =